Företagspresentation

Att skapa mat med smak och kvalitet i samklang med naturen !

Stora Hällsta är en ekologisk gård med odling av spannmål  och foder till kor och ungnöt. Vårt lantbruk har produktion av mjölk, kött, spannmål (allt krav-godkänt) som i samspel med biologin och gårdens egna kretslopp ger råvaror till gårdens egna förädling.

Kvarnen gör siktat mjöl med valsmaskin och stenmalet fullkornsmjöl från stenkvarn, samt gryner och andra spannmålsprodukter.

Från november 2013 producerar vi vår egna el med hjälp av tre stycken solföljare.